Corpus ID: 195965153

Pembangunan Multimedia Berasaskan Laman Web Bagi subjek Fizik Untuk Pelajar Tingkatan Empat (tajuk Cahaya)

@inproceedings{Abidin2010PembangunanMB,
  title={Pembangunan Multimedia Berasaskan Laman Web Bagi subjek Fizik Untuk Pelajar Tingkatan Empat (tajuk Cahaya)},
  author={Mohamad Nor Fahmie Zainal Abidin and Dayang Hjh. Tiawa Awang Hj. Hamid},
  year={2010}
}
Pembangunan ini bertujuan untuk membangunkan sebuah laman web yang menyediakan platform untuk pembelajaran bagi subjek Fizik untuk tajuk Cahaya. Pembelajaran ini adalah interaktif dan berasaskan strategi pembelajaran berasaskan masalah (PBM). Bahasa perantaraan yang digunakan adalah Bahasa Melayu. Pembangunan laman web ini mengambil kira aspek pembelajaran Fizik melalui rekabentuk dan pemiliham elemen multimedia yang sesuai. Model Waterfall telah digunakan sebagai garis panduan dalam… CONTINUE READING