Corpus ID: 60027952

Pembangunan Laman Web Bagi Topik Keradioaktifan, Fizik Tingkatan 5 Dengan Menggunakan Peta Minda.

@inproceedings{Muhamad2009PembangunanLW,
  title={Pembangunan Laman Web Bagi Topik Keradioaktifan, Fizik Tingkatan 5 Dengan Menggunakan Peta Minda.},
  author={Mohd Azham Muhamad and Jamaludin Harun},
  year={2009}
}
  • Mohd Azham Muhamad, Jamaludin Harun
  • Published 2009
  • Computer Science
  • Dalam dunia pendidikan yang serba maju, laman web dan pembelajaran berasaskan minda adalah antara dua faktor yang menyumbang kepada peningkatan kualiti proses pembelajaran yang dilalui.. Penggunaan laman web dalam menyampaikan isi pembelajaran mewujudkan suatu medium pembelajaran yang boleh diperolehi pada bila-bila masa oleh pelajar berbanding dengan cara pembelajaran tradisional yang tertumpu kepada penggunaan buku dan cetakan bertulis yang terhad. Pembelajaran berasaskan minda membawa para… CONTINUE READING

    Topics from this paper