Corpus ID: 59187893

Pembangunan Laman Web Bagi Tajuk Internet Dan Aplikasi berasaskan Pendekatan Pembelajaran Aktif

@inproceedings{Ghozali2007PembangunanLW,
  title={Pembangunan Laman Web Bagi Tajuk Internet Dan Aplikasi berasaskan Pendekatan Pembelajaran Aktif},
  author={N. Ghozali and J. Harun},
  year={2007}
}
  • N. Ghozali, J. Harun
  • Published 2007
  • Physics
  • Penggunaan pembelajaran berasaskan web atau teknologi e-Learning di dalam pendidikan sebagai pembelajaran interaktif telah pun dilaksanakan. Ia terbukti lebih berkesan di dalam proses pembelajaran dan kini telah berkembang pesat. Walaubagaimanapun kebanyakan bahan pembelajaran berasaskan web kurang mempunyai prinsip pedagogi serta teori. Potensi yang baik dari segi kepenggunaan dan kelebihan dari sudut pengalaman pembelajaran selalunya tidak digunakan di dalam perisian pengajaran dan kursus… CONTINUE READING