• Published 2013

Pejsažni potezi sjevera Zagreba kao turistički potencijal

@inproceedings{Mra2013PejsaniPS,
  title={Pejsa{\vz}ni potezi sjevera Zagreba kao turisti{\vc}ki potencijal},
  author={Ana Mrđa and Bojana Bojani{\'c} Obad {\vS}{\'c}itaroci},
  year={2013}
}