Pedagogers arbete med tvåspråkighet på en mångkulturell förskola

@inproceedings{Jrneryd2009PedagogersAM,
  title={Pedagogers arbete med tv{\aa}spr{\aa}kighet p{\aa} en m{\aa}ngkulturell f{\"o}rskola},
  author={Anna J{\"o}rneryd},
  year={2009}
}
Syftet med Detta arbete var Att undersoka och Beskriva Hur pedagogerna Arbetar for Att stimulera Sprakutveckling bland tvasprakiga barn pa en Mangkulturell forskola som ligger i en Medelstor kommun i sydvastra Skane. Vidare ville jag undersoka pedagogernas tankar kring tvasprakighetens och modersmalets betydelse for sprak-och identitetsutveckling. For Att Fa svar pa fragestallningarna genomfordes kvalitativa intervjuer med fem pedagoger samt oppna observationer under tre dagar. Resultatet Visar… CONTINUE READING