• Art
  • Published 2010

Patrimoni i ensenyament = Patrimonio y enseñanza = Patrimoine et enseignement

@inproceedings{Mrquez2010PatrimoniIE,
  title={Patrimoni i ensenyament = Patrimonio y ense{\~n}anza = Patrimoine et enseignement},
  author={F. M{\'a}rquez and Ram{\'o}n P{\'e}rez Parejo and Mar{\'i}a Luisa Hern{\'a}ndez R{\'i}os and Alexandre Bataller Catal{\'a} and Jos{\'e} Palomares Moral and Albert Casals Ib{\'a}{\~n}ez},
  year={2010}
}
Taula de comunicacions (TdC 3-01) entorn de diverses experiencies d'activitats didactiques relacionades amb el patrimoni: activitats de cinema, itineraris historic-artistics, rutes linguistiques i literaries, cancons populars, improvitzacio de versos