Paneldiscussie

Abstract

V E R S L U I S De voordrachten van vandaag blijken een hot topic te zijn, want het panel is bedolven onder de vragen. Bij de vragen zat een mededeling van VAN HAArrEN (Duphar) naar aanleiding van de opmerking van GRAATSMA over de inbouw van meer microbiologie in de opleiding apothekersassistenten: in september i98I gaat de voortgezette opleiding nieuwe… (More)
DOI: 10.1007/BF02193259

Topics

Cite this paper

@article{Flines2005Paneldiscussie, title={Paneldiscussie}, author={E. W. de Flines and Albert Versluis}, journal={Pharmaceutisch weekblad}, year={2005}, volume={3}, pages={731-736} }