• Economics
  • Published 2017

Pakuočių pakartotinio naudojimo valstybinio reguliavimo aspektai

@inproceedings{Bereikien2017PakuoiPN,
  title={Pakuo{\vc}ių pakartotinio naudojimo valstybinio reguliavimo aspektai},
  author={Daiva Bereikienė},
  year={2017}
}
Straipsnyje analizuojami pakuocių atliekų tvarkymo ypatumai atliekų tvarkymo valstybinio reguliavimo kontekste. Aptariami svarbiausi regioniniai ir nacionaliniai teisiniai instrumentai, reglamentuojantys pakuocių atliekų tvarkymą, akcentuojant pakartotinio pakuocių panaudojimo, kaip esminio aplinkosauginio elemento, svarbą. Aptariamos pakuocių pakartotinio panaudojimo organizacinės ir teisinės prielaidos, kai kurios teisinio reguliavimo problemos. Keliama hipotezė, kad valstybinio reguliavimo… CONTINUE READING