Corpus ID: 78305662

PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS LI ETUVOJ E TEORINĖS IR POLITINĖS PRIELAIDOS

@inproceedings{Sokolova2007PROFESINIOOS,
 title={PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS LI ETUVOJ E TEORINĖS IR POLITINĖS PRIELAIDOS},
 author={Aleksandra Sokolova and Vilija Stani{\vs}auskienė},
 year={2007}
}
Straipsnyje sisteminiu požiūriu nagrinėjamas profesinio orientavimo reiškinys. Profesinio orientavimo sistemos terminas šiame straipsnyje vartojamas aprašant visumą tarp savęs susijusių paslaugų ir veiklos rūšių (profesinis informavimas, profesinis konsultavimas, ugdymas karjerai, profesinis veiklinimas ir kt.), kurių tikslas – padėti asmeniui (įgalinti jį) bet kuriuo jo gyvenimo laikotarpiu, įvertinus savo interesus, polinkius ir gebėjimus, valdyti asmeninę karjerą, priimti sprendimus dėl… Expand
5 Citations

References

SHOWING 1-10 OF 16 REFERENCES
A Century of Career Education: Review and Perspectives
 • 42
Career development.
 • 196
 • PDF
Careers Education: Contesting Policy and Practice
 • 24
Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai. Daktaro disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
 • 2006
Mastrichto komunikatas dėl būsimų prioritetų stiprinant Europos bendradarbiavimą profesinio rengimo srityje ( 2004 )
 • Karjeros projektavimo paradigma socialinės atskirties prevencijai . Daktaro disertacija
 • 2006
Profesinio rengimo metodologija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
 • 2005
Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
 • 2005
Asmeninės karjeros valdymo gebėjimai ir jų ugdymo gairės. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos
 • Nr
 • 2003
Europinė vadovavimo ir konsultavimo karjerai dimensija bei naujosios Europos Sąjungos šalys narės. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos
 • Nr
 • 2003
...
1
2
...