Corpus ID: 79178762

PQ i QT u pracowników huty miedzi narażonych zawodowo na ołów

@inproceedings{Chlebda2004PQIQ,
  title={PQ i QT u pracownik{\'o}w huty miedzi narażonych zawodowo na oł{\'o}w},
  author={Ewa Chlebda and Jacek Gajek i Dorota Zyśko},
  year={2004}
}
Wstep: U zwierząt doświadczalnych i ludzi eksponowanych na olow stwierdzano zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i okresu repolaryzacji. Celem badania byla ocena przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz czasu trwania repolaryzacji u osob, ktore ze wzgledow zawodowych są narazone na kontakt z olowiem. Material i metody: Badaniem objeto 22 pracownikow huty miedzi w wieku 41,8 ± 8,7 roku narazonych na kontakt z olowiem, u ktorych wskaźniki obciązenia lub przeciązenia olowiem… CONTINUE READING

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv

Topics from this paper.