PPP w sektorze telekomunikacyjnym

@inproceedings{Celebaski2004PPPWS,
  title={PPP w sektorze telekomunikacyjnym},
  author={S. Celebański},
  year={2004}
}