Příchutě v elektronických cigaretách: nepoznané respirační zdravotní riziko?

@inproceedings{Hrub2015PchutVE,
  title={Př{\'i}chutě v elektronick{\'y}ch cigaret{\'a}ch: nepoznan{\'e} respira{\vc}n{\'i} zdravotn{\'i} riziko?},
  author={Drahoslava Hrub{\'a}},
  year={2015}
}

Similar Papers