Püha sõja otsinguil: ristisõdade uuemast historiograafiast Euroopas ja Läänemeremaades.The quest for the Holy War: a review of recent studies on crusades in Europe and in the Baltic

@inproceedings{Kaljundi2007PhaSO,
  title={P{\"u}ha s{\~o}ja otsinguil: ristis{\~o}dade uuemast historiograafiast Euroopas ja L{\"a}{\"a}nemeremaades.The quest for the Holy War: a review of recent studies on crusades in Europe and in the Baltic},
  author={Linda Kaljundi},
  year={2007}
}