På väg mot ökade kunskaper : Om projekt som arbetsform

@inproceedings{Lundin1995PVM,
  title={P{\aa} v{\"a}g mot {\"o}kade kunskaper : Om projekt som arbetsform},
  author={Rolf A. Lundin and Johann Packendorff},
  year={1995}
}

Similar Papers