• Corpus ID: 161487585

Pázmány Péter alakja a 18. századi protestáns irodalomtörténet-írásban

@inproceedings{Bogr2013PzmnyPA,
  title={P{\'a}zm{\'a}ny P{\'e}ter alakja a 18. sz{\'a}zadi protest{\'a}ns irodalomt{\"o}rt{\'e}net-{\'i}r{\'a}sban},
  author={Judit Bog{\'a}r},
  year={2013}
}
Pázmány Péter felekezeti hovatartozástól függetlenül biztos szereplője a régi egy ház-, iskola-, majd a belőlük a historia litterarián keresztül kinövő iro da lomtörténeteknek. Ez alkalommal e bőséges anyagnak csak egy szelete a vizsgálat tárgya, vagyis az, hogyan vélekedik a 18. századi protestáns historia litteraria, illetve irodalomtörténet-írás a hajdani nagy ellenfélnek elsősorban írói teljesítményéről. 
1 Citations

Péter Pázmány: Cardinal, Archbishop of Esztergom, Primate of Hungary

Péter Pázmány (1570–1636) was one of the most significant personalities in early modern Hungarian history. Born a Protestant, Pázmány converted to Catholicism while a student and then became a