Overmedicalising-again!

@article{Schwellnus2013Overmedicalisingagain,
  title={Overmedicalising-again!},
  author={M P Schwellnus and Wayne Elton Derman},
  journal={South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde},
  year={2013},
  volume={103 3},
  pages={131-2}
}