• Corpus ID: 190045012

Overleving en biotoopkeuze van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) in een overwinteringshabitat in Nederland

@inproceedings{Manger2007OverlevingEB,
 title={Overleving en biotoopkeuze van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) in een overwinteringshabitat in Nederland},
 author={Ren{\'e} Manger and Niels J. Dingemanse},
 year={2007}
}
Brachytron 11 (2007) Brachytron 11(1): 21-33 53 52 62 Inleiding De Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) is in Noordwest-Europa een schaarse en bedreigde soort (KETELAAR ET AL., 2007), die in Nederland de westgrens van haar areaal bereikt. Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw was de soort in Nederland vrij algemeen; daarna verdween zij vrijwel geheel. Tegenwoordig is deze winterjuffer nog slechts van enkele (grote) populaties in Noord-Nederland bekend (NVL, 2002). Inzicht in de factoren die… 
Uiterlijke kenmerken van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland
63 63 74 Inleiding Dit artikel beschrijft de uiterlijke kenmerken van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in het verspreidingsgebied van Nederland. Daarbij wordt kort ingegaan op twee nauw
Overwinteren in Nederland, geen koud kunstje voor de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)
“Omtrent de plaatsen waar de overwintering geschiedt, alsook de wijze, waarop de dieren den winter doorbrengen, is zeer weinig bekend. Het is mij helaas nog nimmer mogen gelukken overwinterende
Adult Survival of Sympecma Paedisca (Brauer) during hibernation (Zygoptera: Lestidae) : Short Communications
The survival of hibernating adults was assessed in its winter habitat in the Netherlands to gain insight in the potential importance of this life-history phase for the population dynamics of this

References

SHOWING 1-10 OF 12 REFERENCES
Analyse van de verspreiding van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland
TLDR
In dit artikel geven the authors een analyse van de verspreiding van de Noordse winterjuffer, proberen helderheid te geven over een aantal vragen waar libellenonderzoekers al zo lang mee rond lopen.
Uiterlijke kenmerken van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland
63 63 74 Inleiding Dit artikel beschrijft de uiterlijke kenmerken van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in het verspreidingsgebied van Nederland. Daarbij wordt kort ingegaan op twee nauw
Overwinteren in Nederland, geen koud kunstje voor de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)
“Omtrent de plaatsen waar de overwintering geschiedt, alsook de wijze, waarop de dieren den winter doorbrengen, is zeer weinig bekend. Het is mij helaas nog nimmer mogen gelukken overwinterende
Dragonflies: Behavior and Ecology of Odonata
Dragonflies: Behaviour and Ecology of Odonata
Sympecma paedisca 184 dagen op één plek
 • NVL-Nieuwsbrief
 • 2005
Survival and biotope selection of Sympecma paedisca in a winter habitat in the Netherlands
 • Brachytron
 • 2007
Het Uffelter Binnenveld. Waarnemingen van Dagvlinders en Libellen in 2003
 • Uitgave in eigen beheer
 • 2003
Nederlandse Fauna 4. Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie
 • Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland
 • 2002
...
...