Over het belang van luisteren, informeren en begrijpen

Abstract

In de klinische praktijk van de gezondheidszorg spreek je regelmatig patiënten en partners die opmerkelijk slecht geïnformeerd zijn over wat er met hen aan de hand is. Dat kan verschillende oorzaken hebben (Kessels, 2003). Vaak hebben patiënten wel uitleg gekregen, maar door de complexiteit en de spanning komt de boodschap onvoldoende over. Ook verzuimen patiënten en hun partners nog wel eens door te vragen. Uitleg komt vaak van vele kanten. In de gefragmenteerde gezondheidszorg die Nederland zo eigen is, is de kans groot dat betrokken artsen en hulpverleners elk hun deel toelichten, maar dat er van integratie van alle deelinformatie weinig sprake is. De huisarts, die als het goed is over alle medische informatie van een patiënt beschikt, slaagt daar dikwijls maar ten dele in

DOI: 10.1007/BF03079016

Cite this paper

@article{Ponds2010OverHB, title={Over het belang van luisteren, informeren en begrijpen}, author={Dr. Rudolf Ponds}, journal={Neuropraxis}, year={2010}, volume={8}, pages={128-131} }