Osteoartritis: Mehanički Poremećaj Ili Upalna Bolest? Osteoarthritis: a Mechanical Disorder or an Inflammatory Disease?

Abstract

Ključne riječi: osteoartritis, patofiziologija, sinovitis, hrskavica, starenje, mehanički stres Sažetak Osteoartritis je poremećaj na razini organa. Zahvaća sve strukture zgloba. Biomehanički i genetski čimbenici igraju važnu ulogu u nastanku i napredovanju osteoartritisa, dok je upala važna u progresiji bolesti i degradaciji hrskavice uzrokujući bol… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics