Ostanki dveh srednjelatenskih bojevniških grobov iz Turjaške palače v Ljubljani Remains of two Middle La Tène Warrior graves from the Auersperg Palace in Ljubljana

  • ANDREJ GASPARI METKA ŠTRAJHAR, OSTANKI DVEH SREDNJELATENSKIH BOJEVNIŠKIH GROBOV IZ TURJAŠKE PALAČE V LJUBLJANI
  • Published 2013

Abstract

Prispevek prinaša predhodne ugotovitve o ostankih latenskih bojevniških grobov, odkritih v zgodnjerimskem nasutju med raziskavami stavbišča Turjaške palače v Ljubljani leta 2002. Izstopa sprimek železnih predmetov, ki združuje štirikrat prepognjen meč srednjelatenske sheme, trakasto ščitno grbo, uhato sekiro in morda še obroček pasne garniture. Sprimka se… (More)

7 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics