• Corpus ID: 191969216

Osobnostní charakteristiky účastníků šikany

@inproceedings{Jurkov2009OsobnostnC,
  title={Osobnostn{\'i} charakteristiky {\'u}{\vc}astn{\'i}ků {\vs}ikany},
  author={Krist{\'y}na Jurkov{\'a}},
  year={2009}
}
Diplomova prace se zabýva souvislosti mezi osobnostnimi a sociometrickými charakteristikami a roli ucastnika v procesu sikanovani. Vychazi z předpokladu, že agresoři, oběti a pomocnici oběti jsou specificti svými osobnostnimi charakteristikami a sociometrickými charakteristikami, ktere ovlivňuji jejich roli v procesu sikanovani, a tudiž mohou být považovany jako prediktory specificke role ucastnika v procesu sikanovani. Výzkumna studie je svou povahou exploracni. Cilem výzkumneho setřeni bylo…