Osmanlı Bürokratik Evrâkı Üzerindeki İşlem ve Muamelenin Değişimi-Dönüşümü: Klasik Dönemin “Tek Belge” Sisteminden Tanzimat Döneminin “Lefli Belge” Sistemine Geçiş

@article{Ceyhan2020OsmanlBE,
  title={Osmanlı B{\"u}rokratik Evr{\^a}kı {\"U}zerindeki İşlem ve Muamelenin Değişimi-D{\"o}n{\"u}ş{\"u}m{\"u}: Klasik D{\"o}nemin “Tek Belge” Sisteminden Tanzimat D{\"o}neminin “Lefli Belge” Sistemine Geçiş},
  author={M. Ceyhan},
  journal={Turkish Studies},
  year={2020},
  pages={1739-1765}
}