Organizovaný Zločin Jako Jeden Z Nejnebezpečnějších Sociálně Patologických Jevů Ve Společnosti

  • ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, JAKO JEDEN, Z NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH, SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH, JEVŮ VE SPOLEČNOSTI, Hana Vykopalová
  • Published 2001

Abstract

související se ziskem, jeho výší a rychlostí jeho dosahování, tj. nutnost náležitého " ošetření zisku " , tedy " vyprání " těchto peněz, aby mohla být zajištěna další existence 

Cite this paper

@inproceedings{ZLOIN2001OrganizovanZJ, title={Organizovan{\'y} Zlo{\vc}in Jako Jeden Z Nejnebezpe{\vc}něj{\vs}{\'i}ch Soci{\'a}lně Patologick{\'y}ch Jevů Ve Spole{\vc}nosti}, author={ORGANIZOVAN{\'Y} ZLO{\vC}IN and JAKO JEDEN and Z NEJNEBEZPE{\vC}NĚJ{\vS}{\'I}CH and SOCI{\'A}LNĚ PATOLOGICK{\'Y}CH and JEVŮ VE SPOLE{\vC}NOSTI and Hana Vykopalov{\'a}}, year={2001} }