• Philosophy
  • Published 2014

Organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže ze skupin ohrožených sociální exkluzí v Plzeňském kraji

@inproceedings{Helebrantov2014OrganizaceVA,
  title={Organizace volno{\vc}asov{\'y}ch aktivit dět{\'i} a ml{\'a}de{\vz}e ze skupin ohro{\vz}en{\'y}ch soci{\'a}ln{\'i} exkluz{\'i} v Plzeňsk{\'e}m kraji},
  author={Barbora Helebrantov{\'a}},
  year={2014}
}
Bakalařskou praci s nazvem Organizace volnocasových aktivit děti a mladeže ze skupin ohrožených socialni exkluzi v Plzeňskem kraji jsem v teoreticke casti rozdělila na pět hlavnich kapitol. V prvni kapitole uvadim popis volneho casu a pojmů s nim souvisejicich. V dalsi kapitole se věnuji systemu pece o děti a mladež v oblasti volnocasových aktivit v CR. Ve třeti casti vymezuji zajmy a jejich děleni. Nasledujici kapitola pojednava o problematice exkluze, rizikoveho chovani a jeho prevenci… CONTINUE READING