• Art
  • Published 2009

Ordning och reda i genusordningen? : En analys av fyra skönlitterära böcker

@inproceedings{Adamsson2009OrdningOR,
  title={Ordning och reda i genusordningen? : En analys av fyra sk{\"o}nlitter{\"a}ra b{\"o}cker},
  author={Linda Adamsson and Annika Lindgren},
  year={2009}
}
I denna uppsats har de fyra skonlitterara titlarna Kort kjol, Hey Dolly, Den osynlige och Lat den ratte komma in analyserats. Dessa anvands i svenskundervisning pa grundskolans senare ar och pa gym ...