Oralni bijeli spužvasti madež u četirima generacijama jedne porodice: prikaz slučaja Oral White Sponge Nevus in a Four-Generation Family: Case Report

Abstract

Adresa za dopisivanje Pornpan Piboonratanakit Department of Oral Medicine Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University Bangkok 10330, Thailand tel : +6622188942 fax : +6622188941 pornpan.p@chula.ac.th Sažetak Bijeli spužvasti nevus ili madež (WSN) rijedak je dobroćudni autosomno dominantni poremećaj obično poput mekane, bijele, spužvaste naslage na mukoznoj membrani, najčešće oralnoj. Pojavljuje se odmah nakon rođenja ili u djetinjstvu, bez obzira na spol. U prikazu je opisan slučaj dječaka u dobi od četiri godine i njegova 42-godišnjeg oca. Obojica su se žalili na bezbolne bijele lezije u usnoj šupljini. Obiteljska i porodična anamneza otkrila je da od osamnaestero članova njihove porodice njih jedanaestero (61,11%) ima WSN. Kliničkim pregledom otkrivena je difuzna, preklopljena, spužvasta bijela naslaga koja je obostrano zahvatila bukalnu sluznicu i druge dijelove oralne sluznice. Histološkim pregledom ustanovljena je akantoza, hiperkeratoza spongioza i eozinofilna kondenzacija u perinuklearnom području spinoznog sloja. Dijagnoza WSN-a postavljena je na temelju pozitivne porodične anamneze tijekom četiriju generacija, te kliničkih i histoloških značajki. Za WSN nema specifične terapije. Iako je bijeli spužvasti madež rijedak, potrebno ga je uključiti u diferencijalnu dijagnozu bijelih lezija u djetinjstvu, posebice u slučaju pozitivne obiteljske anamneze. Ključne riječi leukokeratoza sluznice, nasljedna; oralna sluzinca 1 Zavod za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Chulalongkorn, Bangkok 10330, Tailand Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 2 Zavod za oralnu patologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Chulalongkorn, Bangkok 10330, Tailand Department of Oral Pathology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand

Extracted Key Phrases

1 Figure or Table

Cite this paper

@inproceedings{YoungnakPiboonratanakit2012OralniBS, title={Oralni bijeli spužvasti madež u četirima generacijama jedne porodice: prikaz slučaja Oral White Sponge Nevus in a Four-Generation Family: Case Report}, author={Pornpan Youngnak-Piboonratanakit and Kittipong Dhanuthai}, year={2012} }