Optymalizacja ogrzewania fluidalnego z dyspersyjnym przepływem ciała stałego

@inproceedings{Powiata2012OptymalizacjaOF,
  title={Optymalizacja ogrzewania fluidalnego z dyspersyjnym przepływem ciała stałego},
  author={Artur Poświata and Zbigniew Szwast},
  year={2012}
}

Similar Papers