Corpus ID: 188776178

Optimització de servei d'una xarxa WiFi corporativa

@inproceedings{Pastor2011OptimitzaciDS,
  title={Optimitzaci{\'o} de servei d'una xarxa WiFi corporativa},
  author={Adri{\`a} Homar Pastor},
  year={2011}
}
En aquest treball s'analitza una xarxa WiFi d'un centre universitari a partir de la base de coneixements tecnics de la carrera, i d'un aprofundiment teoric especific sobre la seguretat de la tecnologia, per tal d'extreure mesures correctives que permetin millorar l'estat i la qualitat del servei ofert a traves d'aquesta xarxa. Es realitza un abordatge doble que es mante durant la part principal del treball, en el qual es realitzen dues linies paral·leles que permeten la implementacio de mesures… Expand