• Corpus ID: 189745900

Oppdaterte beregninger av flystøy for Ålesund lufthavn Vigra - Støysoner etter T-1442/2012

@inproceedings{Granien2015OppdaterteBA,
  title={Oppdaterte beregninger av flyst{\o}y for {\AA}lesund lufthavn Vigra - St{\o}ysoner etter T-1442/2012},
  author={Idar Ludvig Nilsen Gran{\o}ien and Jakob Venner{\o}d},
  year={2015}
}