Opis metode koordiniranega dodeljevanja č ezmejnih prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov mo č i

@inproceedings{Kladnik2010OpisMK,
  title={Opis metode koordiniranega dodeljevanja {\vc} ezmejnih prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov mo {\vc} i},
  author={Bla{\vz} Kladnik and Ga{\vs}per Arta and Toma{\vz} {\vS}tokelj and Andrej F. Gubina},
  year={2010}
}
Povzetek. V delu opisujemo novo metodo koordiniranega dodelj evanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov . Ker se metoda opira na izra čun pretokov moči, lahko točno ugotovimo, kako se je posamezna komercialna izme njava med dvema območjema v regiji razporedila po prenosnem omrežju in a li se je zaradi nje kateri od vodov zamašil. To poe nostavlja čezmejno trgovanje. Čezmejne prenosne zmogljivosti se pri obravnavani me todi dodeljujejo koordinirano na podlagi izvedene d ražbe… CONTINUE READING