Opinions of Prospective Preschool Teachers about Smart Board Use for Education.

@inproceedings{Gnseli2016OpinionsOP,
 title={Opinions of Prospective Preschool Teachers about Smart Board Use for Education.},
 author={Yildirim G{\"u}nseli},
 year={2016}
}
The aim of this study was to determine the opinions of prospective preschool teachers studying in education faculties at Turkey about smart board use for education. To achieve this aim, prospective preschool teachers in the Department of Preschool Teacher Education, DokuzEylül University were asked with five open ended questions through a semistructured interview form. This is a qualitative study. Obtained data were analyzed with descriptive analysis and its results were expressed in numbers… CONTINUE READING

Tables from this paper.

Citations

Publications citing this paper.

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 43 REFERENCES

The Effect of the Use of Smart Board in the Biology Class on the Academic Achievement of Student

R. Onder, H. Aydin
 • i-manager's Journal on School Educational Technology,
 • 2016

Öğretmenlerin Akıllı Tahta th Kullanımı Konusunda Görüşlerininİncelenmesi

Yılmaz, E. H. veUsta
 • Journal o ,
 • 2015

Akıllı Tahta Kullanımıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

S. Polat, A. Özcan
 • KastamonuEğitim Dergisi,
 • 2014
VIEW 1 EXCERPT

Kimya Öğretmenlerinin Fatih Projesineİlişkin Görüşleri

G. Demircioğlu, M. Yadigaroğlu
 • Eğitimve Öğretim Araştırmaları Dergisi,
 • 2014
VIEW 1 EXCERPT

Fatih Projesi Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarınınİncelenmesi : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

A. Aktürk Korkmaz, C., O. Karimi
 • 2013

Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşlerininİncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

H. Bağcı
 • 2013
VIEW 1 EXCERPT

Ni te l Araş t ı rma : Desenveuygulamaiçinbirrehber , ( Çev . Ed . S . Turan ) Ankara , Nobel AkademikYayıncılıkEğitimDanışmanlık Tic

M. B. Miles, A. M. Huberman
 • 2013