Onderzoek naar de vatbaarheid van aardappelsoorten voor de wratziekte in de jaren 1922–'24

Abstract

Sorry, we couldn't extract an abstract for this paper.
DOI: 10.1007/BF02808543

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.