Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel-regio)

@inproceedings{Manger1989OnderzoekND,
  title={Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel-regio)},
  author={Ron Manger and Schouten Aj},
  year={1989}
}
In opdracht van de Directie Bos- en Landschapsbouw (voormalig Staatsbosbeheer/ sector Bosontwikkeling) van het ministerie van Landbouw en Visserij is deelgenomen aan de praktijkproef Peel. Naast bosbouwkundige aspecten wordt er in de bekalkings-proeven ook aandacht besteed aan effecten op andere onderdelen van het ecosysteem. In verschillende deelprojecten worden diverse organismen en fysisch-chemische processen bestdeerd. In di rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek… CONTINUE READING