[On the etiopathogenesis of acrodermatitis chronica atrophicans].

  • Zorislav Kraus
  • Published 1964 in
    Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Kraus1964OnTE, title={[On the etiopathogenesis of acrodermatitis chronica atrophicans].}, author={Zorislav Kraus}, journal={Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Karlovy university v Hradci Králové}, year={1964}, volume={7 5}, pages={Suppl:449-64} }