Corpus ID: 191095459

Omställning till nytt arbete – en studie av Posten Futurum

@inproceedings{Edstrm2004OmstllningTN,
  title={Omst{\"a}llning till nytt arbete – en studie av Posten Futurum},
  author={A. Edstr{\"o}m and Dana Aronescu},
  year={2004}
}
  • A. Edström, Dana Aronescu
  • Published 2004
  • Art
  • Posten har som ansvarig arbetsgivare skapat en sarskild organisation, Posten Futurum, for att stodja och hjalpa anstallda som blir overtaliga att fa ett nytt arbete. I denna studie redovisas resultaten av telefonintervjuer med ett slumpmassigt urval av 40 deltagare i omstallningsprogrammet. Intervjuerna har gjorts vid tva tillfallen. Det forsta minst sex manader efter personen lamnade Futurum och det andra ytterligare ett ar darefter.Sa gott som alla deltagare i Futurum ar positiva till… CONTINUE READING
    1 Citations