Om användning av videoinspelning i fältarbete

@inproceedings{Hikkl2003OmAA,
  title={Om anv{\"a}ndning av videoinspelning i f{\"a}ltarbete},
  author={Mia H{\"a}ikkl{\"a} and Fritjof Sahlstr{\"o}m},
  year={2003}
}
I den har artikeln diskuteras de mojligheter och begransningar som videoinspelningar under faltarbete innebar for analyser av barns vardag ur barns perspektiv. Hur paverkar olika anvandande av bild och ljudinspelningar av barns interaktion analytiska mojligheter och begransningar? Anvandningen av video som en teknik i faltarbete har blivit en valetablerad form for att arbeta.