Corpus ID: 190615144

Om översättning och reception av den franska realismen i Sverige – fortsatt forskning med utgångspunkt i databasen BREFS (Bibliographie du Réalisme Français en Scandinavie).

@inproceedings{Alling2009OmO,
  title={Om {\"o}vers{\"a}ttning och reception av den franska realismen i Sverige – fortsatt forskning med utg{\aa}ngspunkt i databasen BREFS (Bibliographie du R{\'e}alisme Français en Scandinavie).},
  author={Annika M{\"o}rte Alling},
  year={2009}
}
Abstract in Undetermined Om oversattning och reception av den franska realismen i Sverige – fortsatt forskning med utgangspunkt fran databasen BREFS (Bibliographie du Realisme Francais en Scandinavie) Annika Morte Alling, Sprak- och litteraturcentrum, Lunds universitet Databasen BREFS utformades inom projektet Den Franska Realismen i Skandinavien (styrt av B. Svane) och innehaller skandinaviska oversattningar av franska fiktionstexter utkomna i bokform under perioden 1830-1900. Ett… Expand