Olika betyg med hänsyn till program, elevernas och lärarnas kön? : En undersökning av betygsmedelvärde i Svenska A, Matematik A och Engelska A i två olika gymnasieprogram och städer.

@inproceedings{Friman2011OlikaBM,
  title={Olika betyg med h{\"a}nsyn till program, elevernas och l{\"a}rarnas k{\"o}n? : En unders{\"o}kning av betygsmedelv{\"a}rde i Svenska A, Matematik A och Engelska A i tv{\aa} olika gymnasieprogram och st{\"a}der.},
  author={Stefan Friman and Johan Ljungqvist},
  year={2011}
}
Olika betyg med hansyn till program, elevernas och lararnas kon? : En undersokning av betygsmedelvarde i Svenska A, Matematik A och Engelska A i tva olika gymnasieprogram och stader. 

Topics from this paper.