Corpus ID: 179596442

Okupacyjna Warszawa w oczach cudzoziemców / Tomasz Szarota.

@inproceedings{Szarota1973OkupacyjnaWW,
  title={Okupacyjna Warszawa w oczach cudzoziemc{\'o}w / Tomasz Szarota.},
  author={Tomasz Szarota and Franz Bl{\"a}ttler},
  year={1973}
}