Oecologische gevolgen van de visserij op Noordzee-Kabeljauw

Abstract

p l a n t s p e c i e s ; i n the expe r imen t s renmants of t he o r i g i n a l v e g e t a t i o n remained , so t h a t r e c o v e r y was p o s s i b l e . Fur the rmore t h e m a c r o p h y t i c d i v e r s i t y was on ly s l i g h t l y d e c r e a s e d . These o b s e r v a t i o n s i n d i c a t e t h a t the g r a s s ca rp shows ve ry l i… (More)
DOI: 10.1007/BF02257644

Topics