Odpowiedniki staropolskiego "kwiść" i jego fleksji w gwarach wieluńskich i sąsiednich / Honorata Skoczylas-Stawska.

@inproceedings{SkoczylasStawska1986OdpowiednikiS,
  title={Odpowiedniki staropolskiego "kwiś{\'c}" i jego fleksji w gwarach wieluńskich i sąsiednich / Honorata Skoczylas-Stawska.},
  author={Honorata Skoczylas-Stawska},
  year={1986}
}