Odlov, prezimovanje in krmljenje jerebic

@inproceedings{op1964OdlovPI,
  title={Odlov, prezimovanje in krmljenje jerebic},
  author={Janez {\vC}op and Alojz {\vC}rne},
  year={1964}
}