Odkształcanie i umacnianie stali ferrytyczno-perlitycznej

@inproceedings{Nakonieczny1999OdksztacanieIU,
  title={Odkształcanie i umacnianie stali ferrytyczno-perlitycznej},
  author={Leszek Nakonieczny and A. Niechajowicz},
  year={1999}
}