Ocena zmienności zarysów stereometrii powierzchni w procesie dekompozycji falkowej za pomocą testu T2 HOTELLINGA

@inproceedings{Makiea2015OcenaZZ,
  title={Ocena zmienności zarys{\'o}w stereometrii powierzchni w procesie dekompozycji falkowej za pomocą testu T2 HOTELLINGA},
  author={W. Makieła and D. Gogolewski},
  year={2015}
}
1 Citations