Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko

@inproceedings{Ogrodnik2015OcenaZW,
  title={Ocena zasob{\'o}w wiedzy pracownik{\'o}w przedsiębiorstw g{\'o}rniczych w obszarze świadomości wpływu działalności g{\'o}rniczej na środowisko},
  author={Romuald Ogrodnik and Jerzy Mieszaniec and Anna Wiktor-Sułkowska},
  year={2015}
}