Ocena najnowszych trendów w diagnozowaniu, leczeniu nowotworów złośliwych w lokalizacji dolnego odcinka przewodu pokarmowego na podstawie konferencji ASTRO’s 56th Annual Meeting

@inproceedings{Janiga2016OcenaNT,
  title={Ocena najnowszych trend{\'o}w w diagnozowaniu, leczeniu nowotwor{\'o}w złośliwych w lokalizacji dolnego odcinka przewodu pokarmowego na podstawie konferencji ASTRO’s 56th Annual Meeting},
  author={Piotr Janiga},
  year={2016}
}
Na konferencji ASTRO 56th Meeting w cześci poświeconej nowotworom dolnego odcinka przewodu pokarmowego prezentowane byly najnowsze doniesienia dotyczące raka odbytnicy i odbytu. Praktycznie brak nowych badan ściśle związanych z rakiem okreznicy, zarowno w wystąpieniach ustnych jak i plakatowych.Standardy leczenia raka odbytnicy nie ulegly zmianie, jednak zarysowują sie trendy:  deeskalacja leczenia chirurgicznego oraz propozycje modyfikacji – skracania czasu trwania leczenia neoadjuwantowego. 

Topics from this paper.