• Corpus ID: 106417390

Ocena możliwości zwiększenia wiarygodności i końcowych wyników testu EUSAMA

@inproceedings{Zdanowicz2014OcenaMZ,
  title={Ocena możliwości zwiększenia wiarygodności i końcowych wynik{\'o}w testu EUSAMA},
  author={P. Zdanowicz},
  year={2014}
}