• Geography
  • Published 2006

Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski

@inproceedings{Karwel2006OcenaDM,
  title={Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski},
  author={Artur Karwel and Ireneusz Ewiak},
  year={2006}
}