Ocena cech użytkowych materiału kompomerowego do wypełnień Dyract eXtra firmy DeTrey Evaluation of properites of compomer material Dyract eXtra by DeTrey

@inproceedings{Kusiak2006OcenaCU,
  title={Ocena cech użytkowych materiału kompomerowego do wypełnień Dyract eXtra firmy DeTrey Evaluation of properites of compomer material Dyract eXtra by DeTrey},
  author={Aida Kusiak and Ewa Borowska-Afeltowicz},
  year={2006}
}