Corpus ID: 191218794

Oceanografia sísmica. Una nova eina per entendre els oceans

@inproceedings{Buffett2012OceanografiaSU,
  title={Oceanografia s{\'i}smica. Una nova eina per entendre els oceans},
  author={Grant George Buffett and Ramon Carbonell Bertran},
  year={2012}
}
L'oceanografia sismica s'esta convertint en una eina practica per estudiar la circulacio oceanica a gran escala, els processos de mescla a mesoescala i la seva dinamica. A mes, s'ha demostrat la seva utilitat per quantificar parametres com ara la temperatura i la salinitat. Des de 2003, s'ha empres la recerca en la millora i l'adaptacio de la sismica de reflexio, una eina robusta ben acceptada en el mon academic i la industria dels hidrocarburs per visualitzar l'escorca profunda i els marges… Expand